Seanca nr. 45 më datë 13.09.2013

Këshilli i radiodifuzionit seancën nr. 45 do ta mbaje më datë 13.09.2013 (e premte) me fillim prej ora 12:00.

Rendi i ditës

1. Informacion në lidhje me  pagesën e kompensimit të lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive pas përllogaritjeve të dorzuara më 29 ngusht 2013.

2. Informacion në lidhje me Kërkesën e TV BTR Nacional, Shkup nr. 03-3682/1 më datë 05.09.2013.

3. Informacion në lidhje me kërkesat e dorëzuara “Instituti për Shkencat Sociale dhe Humane” për anulimin e afateve për përbushjen e furnizimeve publike – Hulumtim i pyetjeve gjinore në programet e radiodifuzerëve, me propozim vendim , propozim vendim dhe propozim aneksi.

4. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility