Seanca nr. 46 – 21.12.2020

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 46-të e mbajti me datë 21.12.2020  me fillim prej ora 16:30.

RENDI I DITËS

  1. Miratim i propozim proces-verbalit nga seanca e 10-të publike e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e mbajtur me datë 17.12.2020.
  2. Miratim i propozim proces-verbalit nga seanca e 45-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e mbajtur me datë 17.12.2020.
  3. Propozim i planit vjetor për kryerjen e mbikqyrjes programore në vitin 2021.
  4. Propozim i planit vjetor për kryerjen e mbikqyrjes administrative për vitin 2021.
  5. Propozim – program për punë i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2021 (me Propozim – program për aktivitetet e planifikuara dhe Propozim – Plani financiar i Agjencië për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2021).
  6. Raport nga monitorimi i përfaqësimit mediatik zgjedhor për zgjedhjet e parakohshme për kryetar të Komunës së Plasnicës dhe Komunës së Shtipit 2020.
  7. Raport mbi emetimin e reklamimit të paguar politik gjatë fushatës zgjedhore.
  8. Propozim-vendim për shpalljen e konkursit publike për krijimin e mardhënieve të punës dhe realizimin e procedurës për punësimin e shtatë personave.
  9. Kundërshtim deri te Këshilli i Agjencisë nga një e punësuar në Shërbimin profesional të Agjencisë.
  10. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility