Seanca nr. 46-të mbajtur më 17.10.2012

/>

Seanca nr. 46 e Këshillit për radiodifuzion nga 17.10.2012 (e mërkurë), me fillim prej orës 10:00

 

Rendi i  ditës

 

1 Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së 43-të të Këshillit e mbajtur më 05.10.2012

 

2 Raport nga monitorimi i shërbimit  programor TRD Radio Xhez FM (Shkup) transmetuar më 15 shtator 2012.

 

3 Raport nga monitorimi i shërbimit programor TRD Radio Klasik (Shkup) transmetuar më 15 shtator 2012

 

4 Raport nga monitorimi i shërbimit programor TRD Radio Siti (Shkup) transmetuar më 15 Shtator 2012.

 

5 Raport nga monitorimi i shërbimit programor TRD Radio Zona M- 1( Shkup) transmetuar më 15 shtator 2012.

 

6 Informacion për radiodifuzerët të cilët nuk sollën të dhëna për strukturën e të punësuarve në bazë të përkatësisë etnike.

 

7 Opinion në lidhje mbi ankesën e Sanja Trpevska Nr.04-2367/3 nga  08.10.2012

 

8 Të ndryshmeAccessibility

Accessibility