Seanca nr. 46-të më datë 20.09.2013

Këshilli i radiodifuzionit seancën nr. 46-të do ta mbaje më datë 20.09.2013 me fillim prej ora 13:00.

Rendi i ditës

1 Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 40-të e Këshillit e mbajtur më datë 23.08.2013

2 Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 41 e Këshillit t mbajtur më datë 30.08.2013

3 Raport nga monitorimi i servisit programor të Shoqëria tregtare radiodfuzive 24 Vesti SHPK (nga një person i vetëm) realizuar më datë 1 shtator 2013

4 Raport nga monitorimi i servisit programor të Shoqëria tregtare radiodiuzive KANAL 5 PLUS SHPK (nga një person i vetëm) realizuar më datë 1 shtator 2013

5 Raport nga monitorimi i servisit programor të Shoqërisë tregtare radiodifuzive Televizioni Sitel 3 SHPK (nga nje person i vetëm) realizuar më datë 1 shtator 2013

6 Raport nga monitorimi i servisit programor të Shoqërisë tregtare radiodifuzive TV ÇEGRANI – MEDIA SHPK (nga një person i vetëm) fsh. Çegran Gostivar, realizuar më datë 28 gusht 2013

7 Raport nga monitorimi i servisit programor të Shooqërisë tregtare radiodifuzive TV BTR NACIONAL SHPK (nga një person i vetëm) i realizuar nga parashtresat (kërkesat) e shikuesve.

8 Kërkesë nr. 11-385 më datë 05.09.2013, për regjistrimin e paketës së servisit programor nr. 3 SHTR – operator i rrjetit kabllor SKUPI KABELL Shkup rr. Tale Hristov pn Shkup

9 Kërkesë nr. 11-387 më datë 12.09.2013, për regjistrimin e paketës së servisit programor nr. 3 të SHTR – operator i rrjetit kabllor VVV- Internet Grup Kumanovo, rr. Dr. Mladen Stojanoviq nr. 1 a Kumanovë

10 Kërkesë nr. 11-388 më datë 12.09.2013, për regjistrimin e paketës së servisit programor nr. 3 të SHTR – operator i rrjetit kabllor VVV- Internet Grup Kumanovo, rr. Dr. Mladen Stojanoviq nr. 1 a Kumanovë, me degë në Lipkovë

11 Kërkesë nr. 11-389 më datë 13.09.2013, për regjistrimin e paketës digjitale së servisit programor nr. 48 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Shkupit, Kumanovës, Velesit, Shtipit, Prilepit rr. 3 Mkedonska Brigada pn

12 Të ndryshme

 Accessibility

Accessibility