1

Seanca nr. 47-të mbajtur më 22.10.2012

Seanca e 47-të e Këshillit për radiodifuzion nga 22.10.2012 (e hënë), me fillim prej orës 12:00.

 

Rendi i  ditës

 

1 Miratim i Procesverbalit nga mbledhja e 47-të  e Këshillit, e mbajtur më 10.10.2012.

 

2 Miratim i Procesverbalit nga mbledhja e 45-ë e Këshillit, e mbajtur më 12.10.2012.

 

3 Raportim nga monitorimi i shërbimit programor MTV 1 i emituar më 6 shtator 2012.

 

4 Raportim nga monitorimi i shërbimit programor MTV 2 i emituar më 7 shtator 2012.

 

5 Informacion në pajtueshmëri me kërkimin e ndërrrimit të strukturës pronësore të Shoqatës tregtare radiodifuzive  TV GURA DOO Kërçovë.

 

6 Informacion në pajtueshmëri me kërkimin e ndërrimit të strukturës pronësore të Shoqatës tregtare radiodifuzive RADIO RAVEL DOOEL nga Strumica.

 

7  Mënyrë e funksionimit të IPA-grupit punues.

 

8  Të ndryshme.