Seanca nr. 48-të më datë 30.09.2013

Këshilli i radiodifuzionit seancën n.r 48-të do ta mbaje më datë 30.09.2013 e (hënë) me fillim prej ora 13:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr 43 e Këshillit e mbajtur më datë 06.09.2013

2. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 44 e Këshillit e mbajtur më datë 11.09.2013

3. Raport nga monitorimi i servisit programor i Shoqërisë tregtare radiodifuzive ALFA TV Shkup, realizuar më datë 1 shtator 2013

4. Raport nga monitorimi i servisit programor të Shoqërisë tregtare radiodifuzive Alsat – M Shkup, realizuar më datë 1 shtator 2013

5. Raport nga monitorimi i servisit programor i Shoqërisë tregtare radiodifuzive TELEVIZIONI SONCE Prilep, realizuar më datë 1 shtator 2013

6. Raport nga monitorimi i servisit programor i Shoqërisë radiodifuzive NASHA TV – Shkup, realizuar më datë 3 shtator 2013

7. Informacion     parashtresë e grupit parlamentar nga Parlamenti i RM-ës

8. Kërkesë nr. 11-391 më datë 20.09.2013 për regjistrimin e paketës digjitale servisi programor nr. 49, të Shoqërisë për komunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetet e Shkupit, Tetovës, Kumanovës, Velesit Shtipit dhe Prilepit.

9. Kërkesë nr. 11-392 më datë 24.09.2013 për regjistrimin e paketës digjitale servisi programor nr. 4 të Shoqërisë për komunikacion PET NET

10.Të ndryshme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Accessibility

Accessibility