Seanca nr.5 – 07.02.2024

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele seancën e5-të 07.02.2024 (e mërkurë) me fillim prej ora 14:00 nëpërmjet lidhjev vido konferencë.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 3-të publike e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 25.1.2024.
  2. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 4-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më1.2024.
  3. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga vazhdimi i parë i seancëc së 4-të të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 29.1.2024.
  4. Shqyrtimi i raporteve tremujore për punën e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për periudhën nga 1 tetor deri më 31 dhjetor 2023.
  5. Propozim për ndalimin e procedurës së inicuar për heqjen e lejes të RA Ballkan FM nga Gostivari.
  6. Propozim-vendim për miratimin e Raportit përfundimtar  dhe Listave të regjistrimit nga regjistrimi i kryer në Agjencinë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për vitin 2023.
  7. Propozim për dhënien e miratimit për zbatimin e procedurës për furnizim publik – shërbim:  Bileta aeroplani.
  8. Propozim për dhënien e miratimit për zbatimin e procedurës për furnizim publik – shërbim:  Shërbime revizioni.
  9. Propozim për dhënien e miratimit për zbatimin e procedurës për furnizim publik – shërbim:  Shërbimet e sigurimit financiar.
  10. Të ndryshme.

 Accessibility

Accessibility