Seanca nr. 5 – 09.02.2022

RENDI I DITËS

  1. Miratim i procesverbalit nga seanaca e 4-ët e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e mbajtur me datë 07.02.2022.
  2. Propozim për rritjen e planit financiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2022, me propozim vendim.
  3. Propozim plan vjetor për parandalimin e korrupsionit (PVPK) i Agjencisë për shlërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2022.
  4. Propozim për shqiptimin e mase vërejtje publike ndaj operatorit Makedonski Telekom SHA – Shkup për shkeljen e nenit 141 nga LSHMAAV.
  5. Propozim-vendim për miratimin e Raportit Përfundimtar dhe Listave të Regjistrimit nga regjistrimi i kryer në Agjencinë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për vitin 2021.
  6. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility