Seanca nr. 51 mbajtur më 08.11.2012

Seanca e 51 e Këshillit të Radiodifuzionit mbajtur më 08.11.2012.(e enjte), me fillim prej orës 12:30

 

Rendi i ditës

 

1.  Raport nga monitorimi i servisit programor të SHTR -TV Kanal 5 i transmetuar më 6 shtator 2012

 

2.  Raport nga monitorimi i servisit programor  të SHTR – TV Sitel i transmetuar 6 shtator 2012

 

3.  Raport nga monitorimi i servisit programor të SHTR -TV Alsat M i transmetuar më 24 shtator 2012

 

4.  Raport nga monitorimi servisit programor  të SHTR- TV Telma i transmetuar më 6 shtator 2012

 

5.  Informacion në lidhje me  kërkesën e TRD TV TIKVESHIJA për  miratimin e ndërrimit të  strukturës pronësore

 

6.  Kërkesë nr  11-365 nga data  31.10.2012 për plotësimin e paketës së regjistruar programore  të SHTR- operator të rrjetit kabllor, Shoqata për inxhinieri telekomunikimi, softuer, tregti dhe shërbime “БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД” – SHKUP, për Qytetin e Shkupit (PAKETË TË REGJISTRUAR  TË PROGRAMEVE ANALOGE nr. 18)

 

7. Kërkesë nr 11-366 nga data 31 .10.2012 për plotësimin e paketës së regjistruar programore  të SHTR- operator të rrjetit kabllor, Shoqata për inxhinieri telekomunikimi, softuer, tregti dhe shërbime “БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД”– SHKUP, për të gjithë filialet  (PAKETË TË REGJISTRUAR  TË PROGRAMEVE DIGJITALE nr. 29)

 

8. Kërkesë  nr  11-367 nga data  31 .10.2012  për plotësimin e paketës së regjistruar programore  të SHTR- operator të rrjetit kabllor, Shoqata për inxhinieri telekomunikimi, softuer, tregti dhe shërbime “БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД”– SHKUP  për qytetin e Shtipit Shkupit (PAKETË TË REGJISTRUAR  TË PROGRAMEVE ANALOGE nr. 15)

 

9. Kërkesë nr  11 -368 nga data 31.10.2012 për plotësimin e paketës së regjistruar programore  të SHTR- operator të rrjetit kabllor, Shoqata për inxhinieri telekomunikimi, softuer, tregti dhe shërbime “БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД”- SHKUP, për Qytetin e Velezit (PAKETË TË REGJISTRUAR  TË PROGRAMEVE ANALOGE nr . 17)

 

10. Kërkesë nr 11 -369 nga data 31 .10.2012 për plotësimin e paketës së regjistruar programore  të SHTR- operator të rrjetit kabllor, Shoqata për inxhinieri telekomunikimi, softuer, tregti dhe shërbime “БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД” – SHKUP, (PAKETË TË REGJISTRUAR  TË PROGRAMEVE DIGJITALE nr. 30)

 

11. Kërkesë nr  11 -370 nga data 31.10.2012 për plotësimin e paketës së regjistruar programore  të SHTR- operator të rrjetit kabllor, Shoqata për inxhinieri telekomunikimi, softuer, tregti dhe shërbime “БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД”– SHKUP, për Qytetin e Prilepit ( VËRTETIM PËR REGJISTRIMI TË  PAKETIT PROGRAMOR ANALOG nr. 19)

 

12.  Propozim-Vendim për miratimin e mjeteve për mbulimin e shpenzimeve për organizimin e seminarit nacional “Zhvillimi I politikave të  shërbimeve mediale audio-vizuale në kushte të transmetimit digjital tokësor   në kuadër të projektit  SEE Digi TV   ”

 

13. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility