Seanca nr. 51 më datë 24.10.2013

Këshilli i radiodifuzionit (KRD) seancën nr. 51 do ta mbaje më datë 24.10.2013 (e enjte) me fillim prej ora 13:00.

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 48-të e Këshillit e mbajtur më datë 30.09.2013.

2. Propozim raporti përfundimtar për revizionin e bërë të procesit së furnizimit dhe pagesë, e cila është e paraparë në planin strategjik për revizion të brendshëm për periudhën nga viti 2013 deri në vitin 2015 dhe në planin vjetor për revizion të brendshëm .

3. Informacion për marrëveshjet e vlefshme dhe të pavlefshme për transmetimin r serviseve programore televizive të Eurosport SAS (Eurosport, Eurosport 2 dhe Eurosportnews).

4. Kërkesë nr. 11-413 më datë 09.10.2013, për regjistrimin e paketës digjitale servisi programor nr. 16 të SHTR Multimedija Netvork L, Gostivar.

5. Kërkesë nr. 11-407 më datë 08.10.2013 për regjistrimin e paketës digjitale servisi programor nr. 5 Shoqëria për telekomunikacion PET NET.

6. Kërkesë nr. 11-409 më datë 09.10.2013 për regjistrimin e paketës servisi programor nr. 3 të SHTR – operator i rrjetit kabllor DTU KOMBO 2003.

7. Kërkesë nr. 11-413 më datë 16.10.2013 për regjistrimin e paketës servisi programor nr. 22 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Velesit.

8. Kërkesë nr. 11-414 më datë 16.10.2013 për regjistrimin e paketës servisi programor nr. 23 Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Shkupit.

9. Kërkesë nr. 11 – 415 më datë 16.10.2013 regjistrimin e paketës servisi programor nr. 19 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Shtipit.

10. Kërkesë nr. 11-416 më datë 16.10.2013, për regjistrimin e paketës servisi programor nr. 21 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Kumanovës.

11. Kërkesë nr. 11-417 më datë 16.10.2013 për regjistrimin e paketës servisi programor nr. 23 të të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Prilepit.

12. Kërkesë nr. 11-418 më datë 16.10.2013 për regjistrimin e paketës servisi programor nr. 23 të të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Tetovës.

13. Kërkesë nr. 11-406 më datë 07.10.2013 për regjistrimin e paketës servisi programor nr. 3 të SHTR- operator I rrjetit kabllor ROBI Shtip, filialet e Telekabllor – Paket përmbledhës analog për qytet Shkup, Veles, SHtip, Manastir, Shën KIrili, Strumicë, Koçan, Negotinë, Radovish dhe Kavadarci.

14. Kërkesë nr. 11-408 më datë 08.10.2013 për regjistrimin e paketës servisi programor nr. 19 të SHTR operator I rrjetit kabllor ROBI Shtip, filialet e telekabllorit – Paketë digjitale për qytetet e Shkupit, Velesit, Shtipit, Manastirit, Shën Kirilit, Strumicës, Koçanit, Negotinës, Radovishit dhe Kavadarcit.

15. Kërkesë nr. 11-422 më datë 18.10.2013 për regjistrimin e paketës servisi programor nr. 21 të SHTR – operator I rrjetit kabllor Kanal 16 Resen.

16. Kërkesë nr. 11-421 më datë 18.10.2013 për regjistrimin e paketës servisi programor nr. 18, të SHTR operator I rrjetit kabllor Kanal 16 Resen.

17. Kërkesë nr. 11-420 më datë 18.10.2013 për regjistrimin e paketës servisi programor nr. 3, të SHTR operator I rrjetit kabllor GLOBAL NET KTV Krushevë.

18. Të ndryshme

 

 Accessibility

Accessibility