Seanca nr. 52 më datë 29.10.2013

Këshilli i radiodifuzionit seancën nr. 25 do ta mbaje më datë 29.10.2013 (e martë) me fillim prej ora 11:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 49-të e Këshillit, e mbajtur më datë 08.10.2013.

2. Raport nga monitorimi i servisit programor të SHTR Radio KANAL 77 SHtip, transmetuar më datë 1 tetor 2013.

3. Raport nga monitorimi i servisit programor Shoqëria tregtare radiodifuzive RADIO ANTENA 5 Shkup, transmetuar më datë 1 tetor 2013.

4. Raport nga monitorimi i servisit programor të Shoqërisë tregtare radiodifuzive ROS Metropolis Radio Shkup, transmetuar më datë 1 tetor 2013.

5. Informacioni nga monitorimi i shfaqjes (show) “ Gjaku nuk është ujë” transmetuar në programin e Shoqërisë tregtare radiodifuzive Televizioni SITEL Shkup më 22 dhe 23 tetor 2013.

6. Raport i Këshillit të radiodifuzionit në lidhje me mbledhjen e 10-të të Nënkomitetit për Drejtësi , liri dhe sigurim.

7. Informacion pas letrës Shoqlrisë tregtare radiodifuzive TV_EDO Saraj ( numri ynë. 03-4047/1 më datë 09.10.2013).

8. Kërkesë nr. 11-423 më datë 22.10.2013, për regjistrimin e paketës digjitale servisi programor nr. 51 i Shoqërisë për telekomunikim inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime   BLIZU MEDIA END BRAODBEND Shkup, për qytetet e Shkupit, Tetovës, Kumanovës Velesit, Shtipit dhe Prilepit.

9. Kërkesë nr. 11-424 më datë 22.10.2013, për regjistrimin e paketës digjitale servisi programor nr. 17 të SHTR Multimedija Netvork Gosstivr.

10. Propozim vendim për miratimin e mjeteve financiare për organizimin e seancës publike “ Gjinia dhe Mediat”

11. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility