Seanca nr. 52-të mbajtur më 12.11.2012

Seanca e 52-të e Këshillit të Radiodifuzionit e mbajtur më 12.11.2012 (e hënë), me fillim prej orës  11:00.

 

Rendi i ditës

 

1. Ndryshim i planit financiar të Këshillit të Radiodifuzionit për vitin 2012

 

2. Ndryshim dhe plotësim të  planit vjetor për  furnizime publike në vitin 2012 të  Këshillit të Radiodifuzionit të RM (Tekst i pastruar) nr. 01-475/1 nga data 17.09.2012

 

3. informacion mbi nevojën e emërimit të një personi të ri  si SPO  (Senior Programme Officer) në grupin punues IPA TAIB të Këshillit të Radio Difuzionit të RM

 

4. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility