Seanca nr. 55- ë më 23.11.2012

Seanca e 55-të e Këshillit të Radiodifuzionit e mbajtur më datë 23.11.2012 (e premte), me fillim në ora 11:00

 

Rendi i ditës

 

1. Miratim i proces verbalit  nga mbledhja e 50-të e Këshillit, mbajtur më datë 02.11.2012

 

2. Miratim i proces verbalit nga mbledhja e 51 e Këshillit, e mbajtur më datë 08.11.2012

 

3. Projekt –  Programi për punë në Këshillin e Radiodifuzionit  të RM për vitin 2013

 

4. Informacion lidhur me SHTR Eko-proekt ,eksport-import Kriva Palankë me Propozim –Vendim për marrjen e lejes për të ushtruar veprimtari radiodifuzive të “EKO – PROEKT” eksport-import Kriva Palankë.

 

5. Informacion lidhur me  SHTR Novatel – plus-Prilep me Propozim-Vendim për marjen e lejes për të ushtruar veprimtari radiodufuzive SHTR NOVATEL – PLUS – Prilep.

 

6. Informacion në lidhje me procedurat e filluara praprake për testimin e kushteve për hapjen e procedurës së falimentimit mbi Shoqatën tregtare radiodifuzive “PINK MAK”- Shkup

 

7. Projektim-Udhëzimi  për shqiptimin dhe ekzekutimin e masave të cilat Këshilli i Radiodifuzionit të RM ju shqipton radiodifuzerëve dhe operatorëve të rrjeteve publike të komunikimit

 

8. Projektim-Udhëzimi  për vlerësimin pluralizmit mediatik (Pluralizëm i brendshëm)

 

9. Projektim-Udhëzimi  për krijimin e kushteve për qëndrueshmërinë ekonomike të industrisë së medias dhe konkurrencës së drejtë

 

10. Informacion në lidhje me kontratat e dorëzuara  për rregulloret e të drejtave të autorit të SHTR TV – EDO –Saraj dhe SHTR 24 BESTI (LAJME)- SHtip.

 

11. Të ndryshme
  



Accessibility

Accessibility