Seanca nr. 58 më datë 08.11.2013

Këshilli i radiodifuzionit seancën nr. 58-të do ta mbaje me datë 18.11.2013 (e hënë) me fillim prej ora 13:00…


Këshilli i radiodifuzionit seancën nr. 58-të do ta mbaje me datë 18.11.2013 (e hënë) me fillim prej ora 13:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 53 e Këshillit e mbajtur më datë 01.11.2013

2. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 54 e Këshillit e mbajtur më datë 04.11.2013

3. Raport nga monitorimi kontrollues i Shoqërisë tregtare radiodifuzive Klub FM Shkup, realizuar më datë 30.10.2013

4. Raport nga monitorimi i Shoqërisë tregtare radiodifuzive MENADA – TETOVË Tetovë, realizuar më datë 27.08.2013

5. Raport nga monitorimi i Shoqërisë tregtare radiodifuzive Televioni Uskana Kërçovë, realizuar më datë 26.09.2013.

6. Raport nga monitorimi kontrollues i Shoqërisë tregtare radiodifuzive Televizioni Sitel Shkup, realizuar më datë 21.10.2013.

7. Raport nga monitorimi i Shoqërisë radiodifuzive NASHA TV – Shkup, pas parashtresës realizuar më datë më 03.11.2013.

8. Informacion për konstatimin e përqendrimit të palejueshëm medial tek SHTR RADIO MUZIKORE Kumanovë.

9. Informacion në lidhje me nevojat për implementimin e Rregullores për mënyrën e shkatërrimit të dokumentave, si dhe mënyra për shkatërrimin, fshirjen dhe pastrimin e mediumit në Këshillin e radiodifuzionit.

10. Propozim informacion me Propozim Plan për plotësimin e Planit për krijimin e sistemit teknik dhe masa për organizim e sigurimit sekret dhe mbrojtjen e përpunimit të të dhënave personale në Këshill, nr. 01- 2352/1 më datë 13.06.2013.

11. Informacion nga Konferenca e parë regjionale me temë “Menaxhimi me rreziqet ligjore”, e mbajtur më datë 24 dhe 25 tetor 2013 në Shkup.

12. Raport për pjesëmarrjen e prezantimit të Agjencisë për punësime të përkohshme “Anotris” Shkup.

13. Kërkesë nr. 11-426 më datë 25.10.2013, për regjistrimin e paketës digjitale servisi programor nr. 6 të Shoqërisë për prodhimtari , tregti dhe shërbime TELENT KOM Tetovë.

14. Kërkesë nr. 11-427 më datë 25.10.2013, për regjistrimin e paketës servisi programor nr. 14 të Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime TELENT KOM Tetovë.

15. Kërkesë nr. 11-433 më datë 08.11.2013, për regjistrimin e paketës servisi programor nr. 6 të Shoqërisë për prodhimtari, tregti, telekomunikacion dhe shërbime RI-GO KABLLOR SAT Shkup.

16. Propozim – vendim për dhënien vendim për furnizime publike për nevojat e Këshillit të radiodifuzionit.

17. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility