Seanca nr. 6 – 19.02.2024

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 6-të e mbajti me datë 19.02.2024 (e hënë) me fillim prej ora 14:00 npërmjet lidhjes me vido konferencë

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 5-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 07.02.2024.
  2. Propozime për inicimin e procedurës për heqjen e lejes për transmetim televiziv dhe radio  të transmetuesve.
  3. Propozim për shqiptimin e masës ndaj operatorit Multimedija Netvork nga Gostivari për shkelje të nenit 141 të LSHMAAV.
  1. Propozim për shqiptimin e masës ndaj operatorit Telenet Kom nga Tetova për shkelje të nenit 141 të LSHMAAV.
  2. Propozim për shqiptimin e masës ndaj operatorit Infel-KTV nga Ohri për shkelje të nenit 141 të LSHMAAV.
  3. Propozim-vendim për pezullim të marrëdhënies së punës të të punësuarit në Agjencinë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele.
  4. Propozim për dhënien miratim për zbatimin e procedurës për furnizim publik –  shërbim:  Kontrolle sistematike.
  5. Propozim për dhënie miratim për zbatimin e procedurës për furnizim publik – shërbim:  Mirëmbajtje parandaluese dhe adaptive e softuerit të integruar për punë juridike, financiare dhe ekonomike
  6. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility