Seanca nr. 6-të më datë 29.01.2013

Seanca nr. 6-të e Këshillit të Radiodifuzionit më datë 29.01.2013 (e martë), me fillim prej ora 10:00

 

Rendi i ditës

 

1. Miratim i procesverbalit nga mbledhja nr. 61 e Këshillit të Radiodifuzionit , e mbajtur më 21.12.2012

 

2. Raport nga monitorimi i programit të SHTR RADIO KANAL 77 – Shtip transmetuar më datë 18, 19 dhe 20 janar 2013.

 

3. Raport nga monitorimi i programit të Shoqatës tregtare radiodifuzive TELEVIZIONI SONCE, Prilep, transmetuar më datë 18, 19 dhe 20 janar 2013.

 

4. Raport nga monitorimi i programit të SHTR TV Era- Shkup, transmetuar më datë 18, 19 dhe 20 janar 2013

 

5. Kërkesë nr. 11-411 më data 05.12.2012, për plotësimin e paketës së regjistruar digjitale programore servisi programor nr. 14 të Shoqatës për prodhimin e Tregtisë, Trafikut mikpritjen dhe shërbimet e prodhimit  “МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л” export  import Gostivar.

 

6. Kërkesë nr. 11-374 më data 02.11.2012, për plotësimin e paketës së regjistruar programore servisi programor nr. 6  të Shoqatës për inxhiniering telekomunikimi, softuer, tregti dhe shërbime “ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА” – Shkup,

 

7. Këresë nr. 11-25 më data 15.01.2013 për plotësimin e paketës së regjistruar programore  servisi programor nr. 10 të Shoqatës për inxhiniering telekomunikimi, softuer, tregti dhe shërbime “ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА” – Shkup,

 

8. Informacion në lidhje me transmetimin satelitor të servisit programor televiziv TV Era, të radiodifuzerit regjional SHTR TV ERA –Shkup, me propozim vendime

 

9. Plotësim i informacionit në lidhje me kërkesën për  shqyrtimin e ligjshmërisë për transmetimin e serviseve programore televizive të Arena Sport 1,2,3 dhe 4 me propozim vendime

 

10. Propozim vendime për shpërndarjen e furnizimeve publike për nevojat e Këshillit të radiodifuzionit

 

11. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility