Seanca nr. 60-të me datë 22.11.2013

Këshilli i radiodifuzionit seancën nr. 60-të do ta mbaje me datë 22.11.2013 ( e premte) me fillim prej ora 10:00…


Këshilli i radiodifuzionit seancën nr. 60-të do ta mbaje me datë 22.11.2013 ( e premte) me fillim prej ora 10:00

Rendi i ditës

1. Propozim vendim për zgjedhjen e komisionit për furnizime publike nga Këshilli i radiodifuzionit për punët shtesë.

2. Propozim për procesverbalit nga mbledhja e investitorëve për ndërtimin e objektit administrativ në rrugën Mito Haxhivasilev Jasmin në Shkup.

3. Propozim për memorandumin e bashkëpunimit të Këshillit të radiodifuzionit të RM-ës me Këshillin Republikan për sigurimin e trafikut rrugor.

4. Kërkesë nr. 11- 435 më datë 13.11.2013, për regjistrimin e paketës së servisit programor nr. 23 të Shoqërisë për telekomunikim inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Velesit.

5. Kërkesë nr. 11-436 më datë 13.11.2013, për regjistrimin e paketës së servisit programor nr. 25 të Shoqërisë për telekomunikim inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA AND BRAOUDBEN Shkup, për qytetin e Shkupit.

7. Kërkesë nr. 11-439 më datë 13.11.2013, për regjistrimin e paketës së servisit programor nr. 20 të Shoqërisë për telekomunikim inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA AND BRAOUDBEN Shkup, për qytetin e Shtipit.

8. Kërkesë nr. 11-437 më datë 13.11.2013, për regjistrimin e paketës së servisit programor nr. 22 të Shoqërisë për telekomunikim inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA AND BRAOUDBEN Shkup, për qytetin e Shtipit.

9. Kërkesë nr. 11-434 më datë 13.11.2013, për regjistrimin e paketës së servisit programor nr. 23 të Shoqërisë për telekomunikim inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA AND BRAOUDBEN Shkup, për qytetin e Prilep.

10. Kërkesë nr. 11-440 më datë 13.11.2013, për regjistrimin e paketës së servisit programor nr. 20 të SHTR- Operator i rrjetit kabllor ROBI Shtip, filialet telekabell – paketë digjitale për qytetet e Shkupit, Velesit, SHtipit, Manastirit, Shën Nikole, Strumicës, Koçanit, Negotinë, Radovish dhe Kavadrci.

11. Kërkesë nr. 11-441 më datë 15.11.2013, për regjistrimin e oaketës së servisit programor nr. 2 të Shoqërisë për komunikim , tregti dhe shërbime KAM NET Makedonska Kamenica.

12. Kërkesë nr. 11-445 më datë 15.11.2013, për regjistrimin e paketës digjitale së servisit programor nr. 6 të Shoqërisë për telekomunikime PET NET.

13. Kërkesë nr. 11-442 më datë 15.11.2013 për regjistrimin e paketës së servosit programor nr. 5 të Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime SPEJS NET Shkup.

14. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility