Seanca nr. 61 më datë 29.11.2013

Këshilli i radiodifuzionit seancën nr. 61 do ta mbaje me datë 29.11.2013 (e premte) me fillim prej ora 11:00…


Këshilli i radiodifuzionit seancën nr. 61 do ta mbaje me datë 29.11.2013 (e premte) me fillim prej ora 11:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca (publike) nr. 57-të e Këshillit e mbajtur më datë 11.11.2013.

2. Raport nga monitorimi i servisit programor SHTR KANAL TRE Dibër, emetuar më datë 24 gusht 2013.

3. Raport nga monitorimi i servisit programor SHTR – Televizioni Kobra Radovish, emetuar me datë 27 qershor 2013.

4. Raport nga monitorimi kontrollues i servisit programor SHTR TV SITEL Shkup realizuar me datë 8 nëntor 2013.

5. Informacion për lirimin nga pagesa e taksës radiodifuzive për banorët e zonës fsh Besvica- Komuna e Demir Hisarit, fsh. Kosillar komuna e Qytetit dhe fsh. Creshka komuna e Shtipit, me propozim vendim.

6. Kërkesë nr. 11-445 më datë 22.11.2013, për regjistrimin e paketës së servisit programor nr. 4 të SHTR operator i rrjetit kabllor ROBI Shtip, filialet e Telekabellit – paketë analoge përmbledhëse për qytete e Shkupit, Velesit, Manastririt, Shën Nikolles, Strumicës, Koçkanit, Negotinës, Radovishit dhe Kavadarcit.

7. Raport nga realizimi i trajnimit në kuadër të projektit “ Mësim i qëndrueshëm i BE-së dhe sistemi i trajnimit”, trajnimi i tretë me temë “Drejtësia dhe punët e brendshme- Gjyqësore”, e mbajtur në Shkup me date 18.11.2013 deri më date 22.11.2013, I përpunuar nga Mr. Andriana Skerlev-Çakar, Udhëheqës i shërbimit professional të Këshillit.

8. Raport për pjesëmarrje njëditore për këshilla me temë “Efektet e pritura nga Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për furnizime publike dhe përgatitja për nderimin e tij”, i organizuar nga ana e Shoqatës së Avokatëve, përgatitur nga Biljana Paneva-Parleeva, bashkëpunëtor në sektorin e Çështjeve Juridike.

9. Informacion për pjesëmarrje në Konferencën Kombëtare për dialogun ndër-fetar dhe politik dhe kultura e tolerancës, MANU (15 nëntor 2013), përpunuar nga Mr. Emilija Petreska – Kamenjarova Bashkëpunotr i lartë në Sektorin e Çështjeve programore, Nesrin Sejfulla Bashkëpunëtor në Sektorin e Çështjeve programore, Mr. Ivona Mushieva – Aleksoska Bashkëpunëtor i lart në Sektorin e Çështjeve juridike dhe Mr. Tanja Paçoska Bashkëpuëtor në Sektorin e Çështjeve juridike.

10. Informacion nga pjesëmarrja në tribunën “Roli transformues i studimeve gjinore në shoqërinë e Maqedonisë: Kushtet dhe Sfidat ” e përgatitur nga Mr. Emilija Petreska – Kamenjarova, Bashkëpunëtor i lartë në Sektorin e Çështjeve programore.

11. Të ndryshme.

 Accessibility

Accessibility