Seanca nr. 62 me datë 06.12.2013

Këshilli i radiodifuzionit seancën nr. 62 do ta mbaje me datë 06.12.2013 (e premte), me fillim prej ora 10:00…


Këshilli i radiodifuzionit seancën nr. 62 do ta mbaje me datë 06.12.2013 (e premte), me fillim prej ora 10:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 58-të e Këshillit e mbajtur me datë 18.11.2013.

2. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 59-të e Këshillit e mbajtur me datë 20.11.2013.

3. Draft programë për punë në Këshillin e radiodifuzionit të Republikës së Maqedonisë për vitin 2014.

4. Propozim – Zgjidhje për emërimin e zëvendësve të anëtarëve të IPA strukturës në Këshill.

5. Propozim vendim për kryerjen e regjistrimit të mjeteve në Këshillin e radiodifuzionit për vitin 2013 dhe informimi i Komisionit të regjistrimit.

6. Kërkesë nr. 11-458 më datë 29.11.2013, për regjistrimin e paketës së servisit programor nr. 24 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BRUODBEND Shkup, për qytetin e Velesit.

7. Kërkesë nr 11-457 me datë 29.11.2013 , për regjistrimin e paketës së servisit programor nr. 26 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu , softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BRUODBEND Shkup, për qytetin e Shkupit.

8. Kërkesë nr. 11-463 me datë 29.11.2013 , për regjistrimin e paketës së servisit programor nr. 21 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu , softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BRUODBEND Shkup, për qytetin e Shtipit.

9. Kërkesë nr. 11-459 me date 29.11.2013 për regjistrimin e paketës së servisit programor nr. 23 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu , softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BRUODBEND Shkup, për qytetin e Kumanovës.

10. Kërkesë nr. 11-462 me datë 29.11.2013 për regjistrimin e paketës së servisit programor nr. 25 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu , softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BRUODBEND Shkup, për qytetin e Prilepit.

11. Kërkesë nr. 11-462 me datë me datë 29.11.2013 për regjistrimin e paketës së servisit programor nr. 24 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu , softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BRUODBEND Shkup, për qytetin e Tetovës.

12. Kërkesë nr. .11-460 me datë me datë 29.11.2013 për regjistrimin e paketës së servisit programor nr. 53 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu , softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BRUODBEND Shkup, për qytetet Shkup, Tetovë, Kumanovë Veles, Shtip dhe Prilep.

13. Kërkesë nr. 11-461 me datë me datë 29.11.2013 për regjistrimin e paketës së servisit programor nr. 54 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu , softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BRUODBEND Shkup, për qytetet Shkup, Tetovë, Kumanovë Veles, Shtip Kumanovë.

14 Kërkesë nr. 11-466 me datë me datë 29.11.2013 për regjistrimin e paketës së servisit programor nr. 55 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu , softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BRUODBEND Shkup, për qytetet Shkup Tetovë, Kumanovë Veles, Shtip dhe Prilep.

15. Kërkesë nr. 11-467 me datë me datë 29.11.2013 për regjistrimin e paketës së servisit programor nr. 56 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu , softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BRUODBEND Shkup, për qytetet Shkup Tetovë, Kumanovë Veles, Shtip dhe Prilep.

16. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility