Seanca nr. 63 me datë 10.12.2013

Këshilli i radiodifuzionit seancën nr. 63 do ta mbaje me datë 10.12.2013 (e martë) me fillim prej ora 11:00…


Këshilli i radiodifuzionit seancën nr. 63 do ta mbaje me datë 10.12.2013 (e martë) me fillim prej ora 11:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 60-të e Këshillit, e mbajtur me datë 22.11.2013.

2. Ndryshime të dokumentit përmbledhës të projektit të KRD-ës nga IPA 2011 “ Liri dhe shprehje – përmbajtje e reformave mediale”.

3. Rraport nga monitorimi i servisit programor të SHTR TV VTV Valandovë, emetuar me datë 31 qershor 2013.

4. Raport nga monitorimi i servisit programor të SHTR TV Koha Tetovë, emetuar me datë 29 gusht 2013

5. Raport nga monitorimi i servisit programor SHTR TV HANA Kumanovë, emetuar me datë 16 nëntor 2013.

6 Informacion për mos veprimin pas shqiptimit të masave nga ana e SHTR Energy Strugë, SHTR Radio Fokus Tetovë dhe SHTR Radio Besa Dolnen.

7. Informacion për plotësimin e detyrave për publikimin e të dhënave për punën e radiodifuzerëve të një viti më parë 31 tetor.

8. Informacion për kryerjen e kontrollimit të të dhënave për strukturën pronësore të SHTR 24 Lajme Shtip dhe SHTR televizioni kabllor ROBI Shtip.

9. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility