Seanca nr. 64 më datë 13.12.2013

Këshilli i radiodifuzionit seancën nr. 64 do ta mbaje me datë 13.12.2013 (e premte) me fillim prej ora 11:00…


Këshilli i radiodifuzionit seancën nr. 64 do ta mbaje me datë 13.12.2013 (e premte) me fillim prej ora 11:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 61 e Këshillit e mbajtur me datë 29.11.2013.

2. Propozim rebalanc për planin financiar të Këshillit të radiodifuzionit të Republikës së Maqedonisë për vitin 2013.

3. Propozim për plotësimin e planit financiar për furnizime publike në vitin 2013 të Këshillit të radiodifuzionit të Republikës së Maqedonisë ( Tekst i pastruar) nr. 01-4055/1 me datë 09.10.2013.

4. Raport nga monitorimi i servisit programor Shoqëria tregtare radiodifuzive Alsat-M Shkup, emetuar me datë 8,9 dhe 10 dhjetor 2013.

5. Propozim për planin strategjik dhe realizimin i revizionit të brendshëm për periudhën 2014 – 2016.

6. Kërkesë nr. 11-477 më datë 21.11.2013, për regjistrimin e paketës së servisit programor nr. 11 të SHTR- operator i rrjetit kabllor INFELL KTV Ohër.

7. Kërkesë nr. 11-477 me datë 05.12.2013, për plotësimin e paketës së regjistruar të servisit programor nr. 8 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime VIN SAT Vinicë.

8. Kërkesë nr. 11-478 me datë 05.12.2013, për regjistrimin e paketës së servisit programor nr. 1 të SHTR- operator i rrjetit kabllor SANET KABELL SAT Vinicë.

9. Propozim vendim për shpërndarjen e marrëveshjes së furnizimeve publike për nevojat e Këshillit të radiodifuzionit.

10. Informacion në lidhje me pjesëmarrjen në punëtorinë për NPA 2014-2016, përpunuar nga Mr. Dragica Lubevska.

11. Të ndryshme.

 Accessibility

Accessibility