Seanca nr. 66 me datë 24.12.2013

Këshilli i radiodifuzionit seancën nr. 66 do ta mbaje me datë 24.12.2013 (e martë) me fillim prej ora 11:00…


Këshilli i radiodifuzionit seancën nr. 66 do ta mbaje me datë 24.12.2013 (e martë) me fillim prej ora 11:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr 63 e Këshillit e mbajtur më 10.12.2013.

2. Miratim i procesverbalit nga seanca nr 64 e Këshillit e mbajtur me datë 13.12.2013

3. Propozim i Planit financiar të Këshillit të radiodifuzionit të Republikës së Maqedonisë për vitin 2014.

4. Propozim i Planin vjetor për furnizime publike në vitin 2014 i Këshillit të radiodifuzionit i Republikës së Maqedonisë.

5. Propozim për orarin e procedurave për furnizime publike nëpër sektore për propozim planin vjetor për furnizime publike në vitin 2014 të Këshillit të radiodifuzionit të Republikës së Maqedonisë.

6. Analizë e procesit të përfunduar të digjitalizimit.

7. Kërkesë nr. 11- 479 më datë 12.12.2013, për regjistrimin e paketës së servisit programor nr. 5 të SHTR – operator i rrjetit kabllor ROBI Shtip, Filialet Telekabell – paketë përmbledhëse analoge për qytete Shkup, Veles, SHtip, Shën Nikole, Strumicë, Koçan, Negotinë, Radovish dhe Kavadarci.

8. Kërkesë nr. 11- 480 më datë 12.12.2013, për regjistrimin e paketës digjitale të servist programor nr. 21 të SHTR – operator i rrjetit kabllor ROBI Shtip, Filialet Telekabell – paketë digjitale për qytetet Shkup, Veles, Shtip, Manastir, Shën Nikole, Strumicë, Koçan, Negotinë, Radovish dhe Kavadrci.

9. Kërkesë nr. 11-481 më datë 12.12.2013, për regjistrimin e paketës së servisit programor nr. 6 i SHTR – operator i rrjetit kabllor ROBI Shtip, Filialet Telekabell- paketë digjitale për qytetet Shkup, Veles, Shtip, Manastir, Shën Nikole, Strumicë, Koëan, Negotinë, Radovish dhe Kavadrci.

10. Kërkesë nr. 11-482 me datë 12.12.2013, për regjistrimin e paketës digjitale së servisit programor nr. 22 të SHTR – operator i rrjetit kabllor ROBI Shtip, Filialet Telekabell – paketë digjitale për qytet Shkup, Veles, Shtip, Manastir, Shën NIkole, Strumicë, Koçan, Negotinë, Radovish dhe Kavadarci.

11. Informim për interesimin për emetimin e servisit programor televiziv të SHTR TV Lazhani- fsh. Lazhani, Dolnen nëpërmjet platformës IPTV të Telekomit Maqedonas SHA – Shkup.

12. Propozim vendim për caktimin e afatit përfundimtar për shfrytëzimin e mjeteve financiare për studimet deri diplomike, pos diplomime dhe studime të Doktoraturës.

13. Raport për trajnimin e realizuar me temë“Menaxhimime Ciklin e Projektit”, përgatitur nga Mr. Viktor Shikov dhe Mr. Vladimir Gjorgjieski.

14. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility