Seanca nr. 68 me datë 27.12.2013

Këshilli i radiodifuzionit seancën nr. 68-të do ta mbaje me datë 27.12.2013 (e premte) me fillim pre ora 12:00…


Këshilli i radiodifuzionit seancën nr. 68-të do ta mbaje me datë 27.12.2013 (e premte) me fillim pre ora 12:00

Rendi i ditës

1. Informacion për fillimin e procesit të implementimit për futjen e sistemit të menaxhimit të cilësisësipas ISO 9001:2008 në Këshillin e radiodifuzionit të Republikës së Maqedonisë.

2. Kërkesë nr. 11- 492 me date 19.12.2013, për regjistrimin e paketës së servisit programor nr. 25 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Velesit.

3. Kërkesë nr. 11- 492 me date 19.12.2013, për regjistrimin e paketës së servisit programor nr. 27 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Shkupit.

4. Kërkesë nr. 11- 492 me date 19.12.2013, për regjistrimin e paketës së servisit programor nr. 22 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Shtipit.

5. Kërkesë nr. 11- 492 me date 19.12.2013, për regjistrimin e paketës së servisit programor nr. 24 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Kumanovës.

6. Kërkesë nr. 11- 492 me date 19.12.2013, për regjistrimin e paketës së servisit programor nr. 26 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Prilepit.

7. Kërkesë nr. 11- 492 me date 19.12.2013, për regjistrimin e paketës së servisit programor nr. 25 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Tetovës.

8. Kërkesë nr. 11- 491 me date 19.12.2013, për regjistrimin e paketës së servisit programor nr. 57 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetete Shkup, Tetovë, Kumanovë Veles, Shtip dhe Prilep.

9. Raport për realizimin e trajnimit me temë – “Menaxhimi i Ciklit të projektit”, i përgatitur nga Vesna Simonovska- zëvendës i zyrtarit për monitorim – MO dhe Katerina Mitre – Zëvendës i zyrtarit për programim- PO.

10. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility