Seanca nr. 69 me datë 30.12.2013

Këshilli i radiofiuzionit seancën nr. 69-të do ta mbaje me datë 30.12.2013 (e hënë) me fillim prej ora 12:00…


Këshilli i radiofiuzionit seancën nr. 69-të do ta mbaje me datë 30.12.2013 (e hënë) me fillim prej ora 12:00

Rendi i ditës

1. Raport nga monitorimi kontrollues i servisit programor SHTR MENADA – TETOVË Tetovë, emetuar me datë 12 dhjetor 2013.

2. Raport nga monitorimi i servisit programor SHTR TV NOVA Gjevgjeli, emetuar me datë 7 dhjetor 2013.

3. Raport nga monitorimi i servisit programor SHTR TV Studio TERA Manastir, emetuar me datë 6 dhjetor 2013.

4. Raport nga monitorimi i servisit programor SHTR KLUB FM Shkup, emetuar me datë 18 dhjetor 2013.

5. Raport nga monitorimi kontrollues i servisit programor SHTR TV-KANAL VIS Strumicë, emetuar me datë 6 dhjetor 2013.

6 Raport nga monitorimi i servisit programor SHTR TV ART Tetovë, emetuar me datë 12 dhjetor 2013.

7. Raport nga monitorimi i servisit programor SHTR TVM Ohër, emetuar me datë 14 dhjetor 2013.

8. Informacion në lidhje me aktgjykimin eGjykatës së Apelitnë Shkup, për inicimin e procedurave gjyqësore kundër Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime Video Studio Petkovski import-eksport Shkup.

9. Informacion për dorëzimin e marrëveshjeve të vlefshme të drejtave të autorit për emetim të programit artistik nga Radiotelvizioni Maqedonas (TVM 1 dhe TVM 2) dhe shoqëritë tregtare radiodifuzive – televizionet e të gjitha niveleve që emetojnë në Republikën e Maqedonisë, me propozim vendim.

10. Propozim vendim për kompensimin e shpenzimeve për procedurën në bazë të aktgjykimin eGjykatës së Apelitnë Shkup. Nr. 1174/13 me datë 05.12.2013.

11. Raport nga realizimi i trajnimit me temë “ Menaxhimi me Ciklin e Projektit” përgatitur nga m-r Gragica Lubevska, Zyrtar për programim në IPA strukturën r Këshillit të Radiodifuzionit.

12. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility