Seanca nr. 8 – 03.03.2022

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 7-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur më 24.02.2022.
  2. Propozim për shqiptim të masës ndaj TV Gurra për shkelje të nenit 51 paragrafi 1 nga LSHMAAV.
  3. Propozim për inicimin e procedurës për heqjen e lejes për radio transmetim ndaj SHTR RADIO LA KOSTA SHPKPV Vinic,nr.08-93 nga 05.01.2015.
  4. Propozim për inicimin e procedurës për heqjen e lejes për radio transmetim ndaj SHPK RADIO 5 ÇOKI SHPKPV Prilep,nr.08-117 nga 05.01.2015.
  5. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility