Seanca nr. 8 me datë 13.02.2014

Agejncia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 8-të do ta mbaje me datë 13.02.2014 (e enjte) me fillim prej ora 10:00…


Agejncia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 8-të do ta mbaje me datë 13.02.2014 (e enjte) me fillim prej ora 10:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 07 e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 07.02.2014.

2. Propozim për regjistrimin e operatorëve të cilët transmetojnë pako programore.

3. Projektim – paraqitje për evidentimin e regjistrimit të operatorëve të cilët transmetojnë pako programore dhe regjistrim të serviseve programore.

4. Propozim për regjistrimin e botuesve të mediumeve.

5. Propozim për ngritjen e procedurës për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive, shoqërisë TV Art Kanal Strugë, me propozues Dr. Zoran Trajçevski.

6. Raport nga monitorimi i jashtëzakonshëm në “Ditarin” prej orës 19 më datë 1 shkurt 2014 të SHTR Televizioni Sitel, Shkup.

7. Raport nga monitorimi i programeve të radiodifuzerëve në periudhë para fillimit të fushatës zgjedhore (prej 2 deri më 9 shkurt 2014).

8. Raport nga monitorimi i programeve në bazë të punës së operatorëve të rrjeteve të komunikacionit publik më datë 07.02.2014 në Manastir.

9. Kërkesë nr. 11-50 me datë 07.02.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 54 të Telekomit Maqedonas SHA Shkup.

10. Kërkesë nr. 11-51 me datë 11.02.2014, për regjistrimin e pakos digjitale së servisit programor nr. 58 të Shoqërisë për telekomunikim inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Shkupit, Tetovës, Kumano Veles, Shtip dhe Prilep.

11. Të ndryshme.

 Accessibility

Accessibility