Seanca nr. 8-të më datë 06.02.2013

Seanca nr. 8-të  e Këshillit të Radiodifuzionit më datë 06.02.2013 (e mërkurë), me fillim prej ora 10:00

 

Rendi i ditës

 

1. Miratim i procesverbalit nga mbledhja  nr. 2 (publike) e Këshillit , e mbajrtur më datë 09.01.2013, për të cilën kishte edhe një vazhdimësi

 

2. Propozim  raport lidhur me komisionin e regjistrimit për regjistrimin e bërë të mjeteve themelore, inventar të imët, materialet dhe pjesët rezervë  në magazinë, kërkesat dhe obligimet e Këshillit të Radiodifuzionit të RM-ës për vitin 2012

 

3. Informacion lidhur me kërkesën e miratimit për ndërrimin e strukturës pronësore të Shoqatës tregtare radiodifuzive Televizioni Koçani – Koçani

 

4. Raport nga analiza e kontakt emisionit “ Ju dhe shëndeti i juaj” , transmetuar më 29 janar 2013 në TV Amazon – Shkup

 

5. Të ndryshme
 Accessibility

Accessibility