Seanca nr.9 – 12.03.2024

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele seancën e 9-të e mbajti me datë 12.03.2024, nëpërmjet lidhjes video-konferencë me fillim në ora 10:05.

RENDI I DITËS

 1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 4-ët publike e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 01.03.2024.
 1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 8-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më03.2024.
 1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga vazhdimi i parë i seancës së 4-ët publike të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 04.03.2024.
 2. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga vazhdimi i parë i seancës së 8-të të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 04.03.2024.
 3. Projekt- rregullore për qasjen në shërbimet mediatike.
 4. Projekt-udhëzues për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit për zbatim të dispozitave për plasimin e produkteve.
 5. Propozim-vendim për ndryshimin e strukturës së pronësisë të SHTR KLAN MAQEDONI nga Shkupi.
 6. Propozim-aktvendim për fshirje nga regjistri i transmetuesve të Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive RADIO ALEKSANDAR MAKEDONSKI Ilija Tanevski Kërçovë SHPKNJP.
 7. Propozim-aktvendim për fshirje nga regjistri i transmetuesve të Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive RADIO HIT FM SHPKNJP Shkup.
 8. Propozim-aktvenim për fshirje nga regjistri i transmetuesve të Shoqërisë Tregtare për Radiodifuzion RADIO USKANA – PLUS eksport-import SHPKNJP Kërçovë.
 9. Propozim-vendim për pezullimin e marrëdhënies së punës të punësuari në Agjencinë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele.
 10. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility