Seanca publike nr. 01 – 27.01.2023

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën e 1-rë publike e mbajti me datë 27.01.2023 me fillim prej ora 14:00

RENDI I DITËS

  1. Arsyetim nga Shoqëria Tregtare Radiodifuzive SKAJ RADIO PLUS SHPKNJP Berovë, në lidhje me procedurën për fshirjen nga regjistri i transmetuesve.
  2. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility