Seanca publike nr. 02 – 21.03.2023

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën e 2-të publike e mbajti me datë 21.03.2023 me fillim prej ora 14:00

RENDI I DITËS

  1. Arsyetim nga Shoqëria Tregtare për veprimtari radio-difuzive TV SHUTELL SHPKNJP Shkup, për veprimin e medias në lidhje me procedurën e inicuar për heqjen e lejes.
  2. Arsyetim nga Shoqëria Tregtare Radiodifuzive RADIO 5 ÇOKI SHPKNJP Prilep, për veprimin e madias në lidhje me procedurën e inicuar për heqjen e lejes.
  3. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility