Seanca publike nr.05 – 14.08.2023

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën e 5-të publike e mbajti me datë 14.08.2023 me fillim prej ora 13:00

RENDI i DITËS

  1. Arsyetim nga Shoqëria Tregtare Radiodifuzive televizioni IRIS SHPK Shtip, në lidhje me procedurën për fshirjen (heqjen) nga regjistri i transmetuesve.
  2. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility