Seanca publike nr.06 – 29.08.2023

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën e 6-të publike e mbajti me datë 29.08.2023 me fillim prej ora 14:00

RENDI I DITËS

  1. Arsyetim nga Shoqëria Tregtare Radiodifuzive Televizioni POLOG SHPKNJP Tetovë, për veprimin e medias në lidhje me procedurën e inicuar për heqjen e lejes.
  2. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility