Seanca publike nr.07 – 06.09.2023

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën e 7-ët publike e mbajti me datë 06.09.2023 me fillim prej ora 14:00

RENDI I DITËS

  1. Arsyetim nga Shoqëria Tregtare Radiodifuzive Televizioni POLLOG SHPKNJP Tetovë, në lidhje me veprimin për fshirje nga regjistri i transmetuesve.
  2. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility