Seanca publike nr. 3 – 01.07.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 3-të publike e mbajti me datë 01.07.2022 me fillim prej ora 14:30

RENDI I DITËS

  1. Arsyetim nga Shoqëria tregtare radiodifuzive Ivanço Pashovski RADIO LAV SHPKNJP Ohër, për veprimin e medias në lidhje me procedurën e nisur për marrjen e lejes.
  2. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility