Seanca publike nr. 5 – 29.7.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 5-të publike e mabjti me datë 29.07.2022 me fillim prej ora 14:00

RENDI I DITËS

  1. Arsyetim nga Shoqëria Tregtare Radiodifuzive KAPITOLL FM SHPKNJP Shkup, për veprimin e medias në lidhje me procedurën e inicuar për heqjen e lejes.
  2. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility