Seancë publike nr. 20 më 7.6.2012

Seancaa e 20-të, publike,  e KRD është thirrur për 7 qershor 2012 (e enjte), fillon në orën 13:30, me këtë rend dite dhe prej saj ka dalë ky procesverbal.Accessibility

Accessibility