Seancë publike nr.7 dt. 6.4.2012

Seanca publike nr. 7 e KRD do të mbahet më 6 prill 2012 (e premte), në orën 12:00, me këtë rend dite dhe prej saj ka dalë ky procesverbal.Accessibility

Accessibility