Sektori për financa dhe logjistikë

Goran Radunoviq – Udhëheqës i sektoritРаководител на Сектор
tel: 02/3103 433
g.radunovic@avmu.mk
Vesna Simonovska – Ndihmës udhëheqëse e Sektorit
tel: +389 2 3103 437
v.simonovska@avmu.mk
Seksioni për çështje ekonomike-financiare

Mr. Ivana Nikiq – Udhëheqës
tel: +389 2 3103 – 443
i.nikic@avmu.mk

Seksioni për punë materiale dhe logjistikë

 

 

 Accessibility

Accessibility