Sektori për çështje juridike dhe furnizime publike

Cvetanka Mitrevska – Udhëheqës Sekdtori

tel: 02/3103 415
c.mitrevska@avmu.m

 

Mr. Ivona Mufisheva – Ndihmës udhëheqëse e Sektorit
tel: 02/3103 413
i.mufiseva@avmu.mk

Seksioni për çështje juridike-normative

Dr. Andriana Skrlev Çakar – Udhëheqëse

tel: 02/3103 – 411

a.skerlev-cakar@avmu.mk

Seksioni për çështje juridike-administrative

тел: 02/3103 423

b.parleeva@avmu.mk

Seksioni për furnizime publike

Mr. Aleksandar Xhuvareviq – Udhëheqës

tel: 02/3103 – 460

a.dzuvarevic@avmu.mkAccessibility

Accessibility