Sektori për çështje programore

M.r Emilija Janevska

Udhëheqës Sektori

tel: 02/3103 420
e.janevska@avmu.mk

M.r Emilija  Petreska Kamenjarova – Ndihmës udhëheqëse e sektorit

tel: 02/3103 428
e.petreska-kamenjarova@avmu.mk

Njësia për të drejtat e njeriut dhe arsimim mediatik

Mr. Sasho Bogdanovski – Udhëheqës

tel: 02/3103 436
s.bogdanovski@avmu.mk

Njësia për identitet kulturor 

Ognen Nedellkovski – Udhëheqës
tel: 02/3103 410
o.nedelkovski@avmu.mk

Njësia për programimim dhe mbikëqyrje administrative  

Shqipe Tahiri – Udhëheqëse
tel: 02/3103 424
sh.tahiri@avmu.mk

 Accessibility

Accessibility