Sektori për mbështetje informatike dhe çështje të përgjithshme

m-r Аrben Saiti

Udhëheqës i Sektorit

tel: 02/3103 417
arben.saiti@avmu.mk

 

Mr. Argjend Xhelili – Ndihmës udhëheqës i Sektorit
tel: 02/3103 407
argjend.xhelili@avmu.mk
Seksioni për përkrahje informatike dhe teknologji

Mr. Gorjan Shekerinov – Ushëheqës
tel: 02/3103 – 446
gorjan@avmu.mk
Seksioni për punë të përgjithshme


Accessibility

Accessibility