Sektori për mbështetje informatike dhe çështje të përgjithshme

image_pdfimage_print
m-r Аrben Saiti

Udhëheqës i Sektorit

tel: 02/3103 417
arben.saiti@avmu.mk

 

m-r Argjend Xhelili – Ndihmës udhëheqës Sektori

tel: 02/3103 407
argjend.xhelili@avmu.mk

Seksioni për përkrahje informatike dhe teknologji
m-r Gorjan Shekerinov – Udhëheqës
tel: 02/3103 – 446
gorjan@avmu.mk
Seksioni për punë të përgjithshme


Accessibility

Accessibility