TAKIMI I PARË PUBLIK

  • Agjenda e takimit të parë publik të Agjencisë për shërbime mediatik audio dhe audiovizuele për vitin 2019, mund të merret në këtë link
  • Fletëparaqitja për pjesëmarrje në takimin e parë publik të Agjencisë për shërbime mediatik audio dhe audiovizuele për vitin 2019, mund të merret në këtë link


Accessibility

Accessibility