Takimi i tretë publik 2016

– Agjenda për takimin e tretë publik të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2016, mund të merret në këtë link

– Fletëparaqitja për pjesëmarrje në takimin e tretë publik të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2016,mund të merret në këtë link   Accessibility

Accessibility