Takimi i parë publik për vitin 2018

Agjenda e takimit të parë publik të Agjencisë për shërbime mediatik audio dhe audiovizuele për vitin 2018, mund të merret në këtë link

Fletëparaqitja për pjesëmarrje në takimin e parë publik të Agjencisë për shërbime mediatik audio dhe audiovizuele për vitin 2018, mund të merret në kët linkAccessibility

Accessibility