Vendima / akte nga seanca nr 26. me datë 24.04.2014

Procesverbal nga monitorimi profesional:

 

pdfProcesverbal nga monitorimi profesional

 

Raport nga monitorimi i serviseve programore:

pdfRaport nga monitorimi i servisit programor  të SHTR Televizioni Kobra Radovish.

pdfRaport nga monitorimi i servisit programor të SHTR Alsat – M Shkup.

pdfRaport nga monitorimi i servisit programor të Shoqërisë tregtare radiodifuzive të TV Shutel Shkup.

pdfRaport nga monitorimi i servisit programor të SHTR Kanal 5 Shkup.

pdfRaport nga monitorimi i servisit programor të SHTR TV Sitel Shkup.

pdfRaport nga monitorimi i servisit programor të Shoqërisë tregtare radiodifuzive të Televizionit Sonce Prilep.

pdfRaport nga monitorimi i servisit programor të SHTR TV Kanal 3 Dibër.

pdfRaport nga monitorimi i servisit programor të Shoqërisë tregtare radiodifuzive TV VTV Valandovë.

pdfRaport nga monitorimi i servisit programor të SHTR televizioni Makpetrol Shkup.

pdfRaport nga monitorimi i servisit programor të Shoqërisë tregtare radiodifuzive Televizioni Tikveshija Kavadarci.

 

Raport me shkrim nga realizimi i mbikqyrjes administrative:

 

pdfRaport me shkrim nga realizimi i mbikqyrjes administrative të TV NOVA Kumanovë.

pdfRaport me shkrim nga realizimi i mbikqyrjes administrative – Radio Besa Dolneni.

pdfRaport me shkrim nga realizimi i mbikqyrjes administrative të RTV Drini Strugë.

pdfRaport me shkrim për realizimin e mbikqyrjes administrative të të gjithë radiodifuzerëve.

pdfRaport me shkrim në lidhje me mbikqyrjen administrative të Enegrgy Radio eksport- import Strugë. 

pdfRaport me shkrim për realizimin e mbikqyrjes administrative të TV ART Tetovë.

 

Vërtetim për regjistrimin e pakove programore:

 pdfVërtetim për regjistrimin e pakos nr. 29 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup për qytetin e Tetovës.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore digjitale nr.4 të SHTR – Operator i rrjetit kabllor INFEL KTV Ohër.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos së servisit programor nr.16 të SHTR – Operator i rrjetit kabllor INFEL KTV Ohër.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 4 të Shoqërisë për shërbime, prodhimtari dhe tregti VVV- INTERNET Kumanovë filialja Lipkovë. 

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos të servisit programor nr. 5 të Shoqërisë për shërbime, prodhimtari dhe tregti VVV – INTERNET Kumanovë.Accessibility

Accessibility