Vendime/akte nga seanca nr. 12 me datë 28.02.2014

Vendim për ndërprejen e transmetimit të serviseve programore:

 

pdfVendim për ndërprejen e transmetimit të servisit programor të SHTR Operator i rrjetit komunikues elektronik publik të SHTR  për telekomunikime G – KTV Strugë.

 pdfVendim për ndërprerjen e transmetimit të servisit programor SHTR Operator i rrjetit komunikues elektronik publik, të Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime SPAJDER- NET Gjevgjeli.

 

Vendim për ndërmarrjen e masave:

 

 pdfVendim për ndërmarrjen e masave të SHTR operator i rrjetit komunikues elektronik publik, Shoqëria për shërbime, prodhimtari dhe tregti Pela Digjital 2008 eksport – import.

 

 pdfVendim për ndërmarjen e masave të SHTR Operator i rrjetit  komunikues elektronik publik, SHTR për telekomunikime  G-KTV  Strugë

pdfVendim për ndërprerjen e transmetimit të servisit programor të SHTR operator i rrjetit komunikues elektronik publik, Shoqëria për prodhimtari dhe tregti Pela Digjital 2008 eksport – import.

 

Vërtetim për regjistrimin e pakove programore:

 

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos digjitale të servisit programor nr. 59 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BRAOUDBEN Shkup, për qytetin e Shkupit, tetovës, Kumanovës, Velesit, Kumanovës, Shtipit dhe Prilepit.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 7 të SHT – operator i rrjetit kabllor KABEL – L – NET Strugë.Accessibility

Accessibility