Vendime/akte nga seanca nr. 14 me datë 10.03.2014

Vërtetim për regjistrimin e pakos programore:

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 14  të Shoqërisë për tregti dhe shërbime TOTAL TV Shkup

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr.  8 të Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime  TELENT KOM Tetovë

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 16 të Shoqërisë për prodhimtari, tregi dhe shërbime TELENT KOM Tetovë

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr.  22  të Shoqërisë për prodhimtari, tregti, hotiljeri , trafik dhe shërbime   MULTIMEDIA NETVORK Gostivar

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore digjitale nr. 18 të Shoqërisë për prodhimtari tregti dhe shërbime MULTIMEDIA NETVORK Gostivar

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 57 të Telekomit Maqedonas SHA – Shkup

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 5 të SHTR – operator i rrjetit kabllor KTV-69 Vinicë

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 8 të SHTR – operator i rrjetit kabllor KABEL – L-NET Strugë

pdfVërtetim për regjitrimin e pakos programore nr. 4 të Shoqërieë për telekomunikim dhe softuer- operatori i rrjetit kabllor KABEL KAL Kërçov

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 8 të SHTR operator i rrjetit kabllor G_ON Dibër о

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 3 të SHTR operator i rrjetit kabllor G KTV Strugë

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 8 të SHTR operator i rrjetit KAbllor G-KTV Strug

 

Rapot vjetor për kryerjen e kontrollit nga ana e oficerëve për mbrojtjen e të dhënave personale:

pdfRapot vjetor për kryerjen e kontrollit nga ana e oficerëve për mbrojtjen e të dhënave personale në Këshillin e Radiodifuzionit të Republikës së maqedonisë  2013

 

Vendim për miratimin e mjeteve për sistemine shpërndarjes së ininternetit në Regjistrin qendror:

pdfVendim për miratimin e mjeteve për sistemine shpërndarjes së ininternetit në Regjistrin qendrorAccessibility

Accessibility