Vendime/akte nga seanca nr. 18 me datë 27.03.2014

Vërtetim për regjistrimin e pakove programore:

 

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore digjitale servisi prograor nr. 62  Shoqëria për telekomunikacion inxhinieringu, softuer tregti dhe ashërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetet Shkup, Tetovë, Kumanovë Veles, Shtip dhe Prilep.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore digjitale servisi programor nr. 63 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinierigu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BRAOUDBEND Shkup, për qytet Shkup, Tetovë, Kumanovë Veles, Shtip dhe Prilep.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 25 Shoqëria për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BRAOUDBEND Shkup, për qytetin e Shtipit.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 27 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BRAOUDBEND Shkup, për qytetin e Kumanovës.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 29 Shoqëria për tekeomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Velesit.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 31 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROAUDBEND Shkup, për qytetin e Shkupit. 

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 28 të Shoqërisë për telekomunikacion, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDA END BRAOUDBEND Shkup, për qytetin e Tetovës

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programo nr. 29 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Prilepit

pdfVërtetimpër regjistrimin e pakos programore nr. 58 të Telekomit Maqedonas SHA Shkup

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos digjitale servisi programor nr. 11 të Shoqërisë për telekomunikacion PET NET Gjevgjeli. 

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 9 të SHTR – operator i rrjetit kablor Shtip, Filialet telekabell pako përmbleshëse analoge për qytetet Shkup, Veles, Shtip, Manastir, Shën Nikole, Strumicë, Strumicë, Koçani, Negotinë, Radovish dhe Kavadarci 

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore digjitale servisi programor nr. 30 të SHTR – operator i rrjetit kabllor ROBI Shtip, filialet telekabell, pako përmbledhëse për qytete Shkup, Veles, Shtip, Manastir, Shën Nikole, Strumicë, Koçani, Negotinë, Radovish dhe Kavadarci. Accessibility

Accessibility