Vendime/akte nga seanca nr. 23 me datë 11.04.2014

image_pdfimage_print

Vërtetim për regjistrimin e pakove programore:

 

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore digjitale nr. 12 të Shoqërisë për telekmunikacion PET NET Gjevgjeli

 pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 3 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu PET NET Gjevgjeli

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 59 të Telekomit Maqedonas – SHA SHkup 

pdfVërtetim për regjistrimin e paos programore nr. 4 të Shoqërisë për tregt, dhe aktivitete shërbyese KTV PESHA Makedonski Brod

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 5 të SHTR operator i rrjetit kabllor DTU KOMBO 2003 Kumanovë

 pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr.1 të Shoqërisë për telekomunikacion dhe softuer – operatori kabllor KABEL KALL Kërçovë

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 1 të Shoqërisë për telekomunakcion dhe softuer – operatori kabllor KABEL KALL Kërçovë 

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 1 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu dhe softuer – operatori kabllor KABEL KALL Kërçovë

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 1 të Shoqërisë për telekomunikacion dhe softuer  operatori kabllor KABEL KAL

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 5 të SHTR – operator i rrjetit kabllor KABEL Strumicë 

 pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore digjitale nr.1 të SHTR – operator i rrjetit kabloor GIV Gostivar 

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 10 të Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime BTV – NET Manastir

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore digjitale nr. 5 të Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime BTV – NET Manastir

 

Raport nga monitorimi i serviseve programore:

pdfRaport nga monitorimi i servisit programor të SHTR TV Alfa Shkup

pdfRaport nga monitorimi i servisit programor SHTR TV Alfa Shkup

pdfRaport nga monitorimi i servisit programor të SHTR TV Alsat – M Shkup

 

Vendim për miratimin e mjeteve financiare:

 

pdfVendim për miratimin e mjeteve financiare për trajnim në lidhje me furnizimet publikeAccessibility

Accessibility