Vendime/akte nga seanca nr. 30 me datë 14.05.2014

Vërtetim për regjistrimin e  pakove programore:

 

pdfVërtetim për regjistrimin e  pakos së servisit programor nr. 2 të Shoqërisë për telekomunikacion dhe softuer – operatori kabllor KABLE KALL Kërçovë filialja Dibër.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos së ervisit programor nr. 2 të shoqërisë për telekomunikacion dhe softuer – operatori kabllor KABELL KALL Kërçovë Zhelinë.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 2 të shoqërisë për telekomunikacion dhe softuer – operatori kabllor KABLE KALL Kërçovë filialja Strugë.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 2 të Shoqërisë për telekomunikacion dhe softuer – operatori kabllor KABLE KALL Kërçovë filiajja Tearcë.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 3 të SHTR – Operator i rrjetit kabllor KABEL – NET Strumicë.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 1 të SHTR – Operator i rrjetit kabllor KABELL- KALL Strumicë. 

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 9 të shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe telekomunikacion RI GO KABEL SAT Shkup.

 

Vendim për marrjen e masave:

pdfVendim për marrjen e masave ndaj SHTR Operator i rrjetit të komunikacionit elektronik publik AS-SAT eksport-import Gostivar. 

 

Vendim për ndërprejen e transmetimit të serviseve programore:

 

pdfVendim për ndërprejen e transmetimit të servisit programor të SHTR Operator i rrjetit kabllor AS-SAT eksport-import Gostivar.

pdfVendim për ndërprejen e transmetimit të servisit programor të SHTR Operator i rrjetit kabllor GIV dhe etj Gostivar.

pdfVendim për ndërprejen e transmetimit të servisit programor SHTR Operator i rrjetit kabllor GIV etj. Gostivar.Accessibility

Accessibility